Licht op Lezen

In 2013 bleek dat de Boekenwurm er niet zo goed voorstond. We vonden dat de winkel moest blijven en organiseerden een avond om met een groep mensen na te denken over hoe we dat zouden kunnen realiseren.

Unaniem vond men dat de ongebreidelde kennis van het kinderboek de belangrijkste bestaansreden voor de Boekenwurm was. Dat bracht als vanzelf het idee voor een digitaal magazine, waar men voor een klein bedrag (1 euro per maand) een abonnement op neemt om zo structureel de winkel (en de kennis) te ondersteunen ook als men even geen boek nodig heeft.

Licht op Lezen heeft elk kwartaal een nieuwe editie. U krijgt interviews met schrijvers, leeservaringen, een kijkje in de keuken van het boekenvak in de breedste zin van het woord en we koppelen boeken aan andere cultuuruitingen. U hoeft Licht op Lezen niet te bekijken om de Boekenwurm te steunen, maar wanneer u van boeken houdt, kinderen of kleinkinderen heeft, opvangt, onderwijst of opvoedt, dan is Licht op Lezen een waardevolle en aangename bron van informatie.

Wilt u ook dit nobele doel steunen, klik dan hier voor het nemen van een abonnement.